Profesorado del departamento de Matemáticas

logo
Doña Mª Rosario Escobar Burgos
Tutora de Convivencia


2º E.S.O. 
3º E.S.O


Doña Mª Isabel López Arrabal
Tutora de 1º ESO

1º E.S.O.
2º E.S.O.
2º Bachillerato de Ciencias 


Doña Mª Esperanza Martín Valera
Jefa del Departamento y Coordinadora de Área.


1º E.S.O.
4º E.S.O. (B)
2º Bachillerato de Ciencias Sociales


Doña Teresa Mª Muñoz Gómez
Tutora de Pendientes


3º E.S.O. PDC - ACT
3º E.S.O. 

Don José Eugenio Carretero Castaño
Tutor de 4º ESO


4º E.S.O. PDC - ACT
4º E.S.O. (Aplicadas)
2º F.P.B. (Ciencias Aplicadas II)

Mª José Ávalos Giménez
Tutora de 1º Bto de Ciencias

1º E.S.O. 
4º E.S.O. (B)
1º Bachillerato de Ciencias


Doña Mª Ángeles García García
Tutor de 3º ESO

1º E.S.O.
2º E.S.O.
1º Bachillerato de Ciencias Sociales